Informacja o dofinansowaniu projektu z funduszy europejskich

Informacja o dofinansowaniu projektu z funduszy europejskich

P.P.H. “FARTUS” Jerzy Nawrocki realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Przygotowanie do wdrożenia modelu biznesowego internacjonalizacji firmy Fartus.”

Krótki opis projektu: Model biznesowy związany z internacjonalizacją działalności, stanowiący załącznik do wniosku o dofinansowanie został przygotowany przez zewnętrzną firmę doradczą: Export Group Polska Sp. z o. o. sp. K., ul. Traktorowa 126 lok. 402, 91-204 Łódź, NIP 9471998942, KRS: 0000761414. Termin realizacji: modelu 12.08.–2.09.2019 (wskazane daty obejmują okres od podpisania umowy z wykonawcą do podpisania protokołu – zdawczo odbiorczego). Produktem przeznaczonym do internacjonalizacji jest grupa produktowa “odzież przemysłowa” obejmująca m.in. fartuchy (jednorazowe i wielorazowego użytku) zarękawki, rękawiczki. Rynkiem wskazanym jako docelowy w modelu biznesowym jest rynek brytyjski. W ramach realizacji projektu zostaną zrealizowane następujące działania:

  1. Zakup usługi doradczej zaprojektowania nowej marki, logotypu i identyfikacji wizualnej na rynek Wielkiej Brytanii.
  2. Zakup usługi w zakresie wyszukania i wyselekcjonowania 60 potencjalnych klientów firmy Fartus w Wielkiej Brytanii, a następnie nawiązanie kontaktów z partnerami w Wielkiej Brytanii i doprowadzenie zainteresowanych podmiotów do etapu negocjacji handlowych (w których firma doradcza nie będzie uczestniczyła).
  3. Zakup usługi doradczej w zakresie badania marketingowego rynku brytyjskiego w celu przygotowania oferty produktowej Fartus do potrzeb rynku brytyjskiego.
  4. Zakup usługi doradczej w zakresie przygotowania planu szczegółowej kampanii promocyjnej, zaprojektowania materiałów reklamowych i promocyjnych na rynek brytyjski.
  5. Zakup usługi doradczej w zakresie stworzenia dedykowanej rynkowi brytyjskiemu strony internetowej wraz z tłumaczeniem na język angielski.
  6. Udział w targach przemysłu spożywczego IFE London w Wielkiej Brytanii.

 

Celem projektu jest zwiększenie aktywności Wnioskodawcy na rynkach międzynarodowych dzięki skorzystaniu z usług doradczych w zakresie wsparcia w dostosowaniu oferty do potrzeb rynku docelowego oraz pozyskiwania partnerów biznesowych oraz udział w targach.

Planowane efekty: Realizacja projektu pozwoli przedsiębiorcy na pozyskanie partnerów z rynku brytyjskiego, co z kolei przełoży się na dywersyfikację struktury przychodów oraz zwiększenie przychodów ogółem poprzez uzyskanie przychodów ze sprzedaży eksportowej. Realizacja projektu internacjonalizacji wpisuje się w ogólną strategię Wnioskodawcy, której celem jest umacnianie jego pozycji konkurencyjnej poprzez inwestycje w rozwój i tworzenie nowych produktów oraz geograficzną dywersyfikację działalności. Realizacja projektu pozwoli na wypromowanie marki Wnioskodawcy na rynku docelowym co przyniesie wymierne korzyści ekonomiczne w postaci wzrostu przychodów.

Wartość projektu: 489 417,00 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 338 215,00 PLN